Müsuni

 

Müsuni

chum hend mer begreffe das du i euses läbe chonsch
    hesch du weder müesse goh
    ech weis das du jetzt uf eus abeluegsch
    eus im läbe helfsch
 
    mer liebend dech öberalles
 
    dis mami ond papi