Mis Wörmli

 

 

 

 
 
Mis Wörmli

 

       Wo i begriffe ha das es Di git, han is nöd wölle wohr ha,
       wo Du dänn vo mer gange bisch, han i alles verdrängt.
  Jetzt dänk ich jede Tag a Di,
i vermisse Di so fescht!

 

 Dini Mama